Marijana Borić: Faust Vrančić - page 10

6
a kraju dana mati bi ga polegla u
mirisavu bijelu postelju, blago mu
uzela ruku, sklopila ju među svoje
i započela priču. Kao da je slutila
da će uskoro otići, posvećivala mu
je svu pažnju, gledajući ga nježno.
Njene su riječi mirisale na paperje, a
priče, uzbudljive i stvarne, uzdizale su mu dušu.
Pripremajući ga za veliki svijet, govorila mu je o rođa-
cima koji su rodu Vrančićâ bili na posebnu čast. Pričala je
o stricu Antunu, daleko na kraljevskom dvoru, i o junaštvu
bana Petra Berislavića u borbama protiv Turaka, i o biskupu
daleke Transilvanije Ivanu Statiliću, kojega je sam Papa po-
slao da posreduje u rastavi engleskoga kralja Henrika VIII.
i njegove žene Katarine Aragonske. Faust se osjećao važnim
dok je, omamljen njenim glasom, ploveći u mislima tonuo u
san.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...56
Powered by FlippingBook