Marijana Borić: Faust Vrančić - page 6

2
Knjiga izlazi u povodu četiristo godina od tiskanja djela
Machinae novae
Fausta Vrančića, objavljenog u Veneciji 1615. ili 1616. godine
Knjižnica Lastovanja
Nakladnik:
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik
Za nakladnika:
Vilijam Lakić
Prijelom:
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik
Tisak:
Denona d.o.o. Zagreb
Naklada:
1000
Tiskano u prosincu 2015.
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem 000920446
ISBN 978-953-309-029-0
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...56
Powered by FlippingBook