Impresum

Produkcija i vlasništvo / nakladnik: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik
gks@knjiznica-sibenik.hr
www.knjiznica-sibenik.hr

Za nakladnika: Vilijam Lakić

Urednik stranica: Vilijam Lakić

Stručni suradnik: Zdenka Bilušić

Izrada i održavanje stranica: Novena d.o.o.